FORMLAR

Ders ve Tez Asamasindaki Ögrenciler İçin Tüm Formlar

YÜKSEK LİSANS (Formlar Bilgisayar ortamında doldurulacaktır)

Lisansüstü Danışman Öneri Formu
Yüksek Lisans Danışman Değişikliği Bildirim Formu
Lisansüstü Tez  Konusu Öneri Formu
Lisansüstü Proje Raporu Konusu Öneri Formu
Lisansüstü Tez Konusu değişikliği Formu
Lisansüstü Proje Raporu Konusu Değişikliği Formu
Yüksek Lisans (Ortak program) Ortak Danışman ve Tez Konusu Öneri Formu
Yüksek Lisans Seminer Dersi Uygulama Formu
Yüksek Lisans Tez Sınavı jüri öneri Formu
Lisansüstü tez sınavı tutanak formu
Lisansüstü Tez Degerlendirme Formu (Tezli)
Tez Onay Formu


 

DOKTORA (Formlar Bilgisayar ortamında doldurulacaktır)

Lisansüstü Danışman Öneri Formu
Lisansüstü Tez Konusu Öneri Formu
Doktora tez çalışma alanı değişikliği bildirim formu
Doktora seminer dersi uygulama formu
İşletme ABD Doktora yeterlik sınavı jüri atama formu 
Coğrafya ABD Doktora yeterlik sınavı jüri atama formu
Tarih ABD Doktora yeterlik sınavı jüri atama formu
İşletme ABD Doktora yeterlik sınavı tutanak formu
Coğrafya ABD Doktora yeterlik sınavı tutanak formu
Tarih ABD Doktora yeterlik sınavı tutanak formu
Doktora tez izleme komitesi atama formu
Doktora tez önerisi savunma sınav tarihi bildirim formu
Doktora tez önerisi savunma tutanak formu
Doktora tez izleme toplantısı toplantı tarihi bildirim formu
Doktora tez izleme komitesi tez izleme formu
Doktora tez sınavı jüri öneri formu
Doktora tez sınavı tutanak formu
Doktora (Ortak program) danışman ve tez bildirimi formu
Doktora tezi sınav sonuç formu (Onay/Kabul Formu)


DİĞER FORMLAR VE DİLEKÇELER (Formlar Bilgisayar ortamında doldurulacaktır)

Öğrenci belgesi isteme dilekçesi Form 1
Transkript isteme dilekçesi Form 2
Askerlik sevk tehiri istem dilekçesi Form 3
Askerlik sevk tehiri iptal istem dilekçesi Form 4
Diğer Enstitü Yüksek öğretim kurumlarından ders alma istem dilekçesi Form 5
Program dışı alınan derslerin krediye saydırılması için başvuru dilekçesi Form 6
Kayıt dondurma istem dilekçesi Form 7
Kayıt sildirme istem dilekçesi Form 8
İlişik kesme formu Form 9
Mezuniyet Bilgi formu Form 10
Özel öğrenci ders kayıt formu Form 11
Tez bilgileri formu Form 12
Tez değerlendirme formu Form 13
Savunma Öncesi Tez Yazım / Kontrol Listesi (Savunma Sınavından Önce) Form 14
Lisans üstü ders önerisi Form 15
Yolluk bildirim formu Form 16
Lisans üstü tez destek proje önerisi formu Form 17
Yüksek Lisans - Doktora ortak danışman atanması talebi formu Form 18
Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuru Formu Form 19
Program dışı ders alma dilekçesi Form 20
Ortak Lisansüstü Programlardan ders alma istem dilekçesi Form 21
Savunma Sonrası Tez  Teslim Kontrol Formu (Tez Teslim Esnasında) Form 22
Tez ve Seminer Konusu Form 23
Kayıt açtırma istem dilekçesi Form 24
Adı - Soyadı ve İletişim Bilgileri Değişiklik Formu Form 25
Yerine Ders Seçme Formu Form 26
Başka Enstitüde Alınan Derslerin Krediye Saydırma Formu Form 27
Ders Telefi Formu Form 28
Enstitü İntihal Tespit Formu  Form 29
Danışman İntihal Tespit Formu  Form 30
Tez Teslim Formu (Spiralli Teslimlerde) Form 31
Tez Onay Formu (Tezli) Form 32
Doktora Kabul / Onay Formu Form 33
Proje Ödevi Onay Formu (Tezsiz) Form 34
Proje Değerlendirme Formu (Tezsiz) Form 35
Sınav Formu (Ek Ders Ücretleri için) Form 36
Anabilim Dalı Başkanlığı Tez Teslim Formu Form 37
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Tez Teslim Formu  Form 38