FORMLAR

Ders ve Tez Asamasindaki Ögrenciler İçin Tüm Formlar

YÜKSEK LİSANS

Lisansüstü Danışman Öneri Formu
Yüksek Lisans Danışman Değişikliği Bildirim Formu
Lisansüstü Tez / Proje Konusu Öneri Formu
Lisansüstü Tez Konusu değişikliği Formu
Yüksek Lisans (Ortak program) Ortak Danışman ve Tez Konusu Öneri Formu
Yüksek Lisans Seminer Dersi Uygulama Formu
Yüksek Lisans Tez Sınavı jüri öneri Formu
Lisansüstü tez sınavı tutanak formu
Lisansüstü Tez Degerlendirme Formu
İntihal Tespit Formu (Tezli Programlar İçin)
Tezsiz Yüksek Lisans Proje Sınavı jüri öneri Formu
Tezsiz Yüksek Lisans projez sınavı tutanak formu
Tezsiz Yüksek Lisans Proje Değerlendirme Formu 

DOKTORA

Lisansüstü Danışman Öneri Formu
Lisansüstü Tez Konusu Öneri Formu
Doktora tez çalışma alanı değişikliği bildirim formu
Doktora seminer dersi uygulama formu
İşletme ABD Doktora yeterlik sınavı jüri atama formu 
Coğrafya ABD Doktora yeterlik sınavı jüri atama formu
Tarih ABD Doktora yeterlik sınavı jüri atama formu
İşletme ABD Doktora yeterlik sınavı tutanak formu
Coğrafya ABD Doktora yeterlik sınavı tutanak formu
Tarih ABD Doktora yeterlik sınavı tutanak formu
Doktora tez izleme komitesi atama formu
Doktora tez önerisi savunma sınav tarihi bildirim formu
Doktora tez önerisi savunma tutanak formu
Doktora tez izleme toplantısı toplantı tarihi bildirim formu
Doktora tez izleme komitesi tez izleme formu
Doktora tez sınavı jüri öneri formu
Doktora tez sınavı tutanak formu
İntihal Tespit Formu (Tezli Programlar İçin)
Doktora (Ortak program) danışman ve tez bildirimi formu
Doktora tezi sınav sonuç formu (Kabul)


DİĞER FORMLAR VE DİLEKÇELER

Öğrenci belgesi isteme dilekçesi Form 1
Transkript isteme dilekçesi Form 2
Askerlik sevk tehiri istem dilekçesi Form 3
Askerlik sevk tehiri iptal istem dilekçesi Form 4
Diğer Enstitü Yüksek öğretim kurumlarından ders alma istem dilekçesi Form 5
Program dışı alınan derslerin krediye saydırılması için başvuru dilekçesi Form 6
Kayıt dondurma istem dilekçesi Form 7
Kayıt sildirme istem dilekçesi Form 8
İlişik kesme formu Form 9
Mezuniyet formu Form 10
Özel öğrenci ders kayıt formu Form 11
Tez bilgileri formu Form 12
Tez değerlendirme formu Form 13
Tez özeti hazırlama kuralları Form 14
Tez teslim formu Form 15
Lisans üstü ders önerisi Form 16
Yolluk bildirim formu Form 17
Lisans üstü tez destek proje önerisi formu Form 18
Yüksek Lisans - Doktora ortak danışman atanması talebi formu Form 19
Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuru Formu Form 20
Program dışı ders alma dilekçesi Form 21
Ortak Lisansüstü Programlardan ders alma istem dilekçesi Form 22
Tez Yazımı Kontrol Listesi Form 23
Tez ve Seminer Konusu Form 24
Kayıt açtırma istem dilekçesi Form 25
Adı - Soyadı ve İletişim Bilgileri De?işikli?i Formu Form 26
Yerine Ders Seçme Formu Form 26
Başka Enstitüde Alınan Derslerin Krediye Saydırma Formu
İntihal Tespit Formu (Tezli Programlar İçin)
Ders Telefi Formu
Form 26
Form 27
Form 28