İLİŞİK KESME (MEZUNİYET)
MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ BELGELER VE İŞLEMLER

Önemli: Öğrencilerimizin teslim edecekleri tüm form ve belgeleri bilgisayar ortamında doldurmaları zorunludur.
 
     Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrencilerimiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Web sayfasında bulunan Tez Yazım Kılavuzu ve Örnek Tez Şablonundan (sıralama ve şekil yönünden) yararlanarak sınav tarihinden itibaren bir ay içerisinde aşağıdaki formlarla beraber tezini Enstitü Müdürlüğüne teslim edecektir.
      Enstitü, Tez Teslimi öncesi tekrar intihal raporu alacak olup, tez intihal oranın, %24 ve  üzerinde çıkması halinde mezuniyet işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.
 
1.  Savunma Sonrası Tez Teslim Kontrol Listesi
2.  Enstitü İntihal Tespit Formu (Tezli Programlar İçin )  
3.  İlişik Kesme Formu
4.  Kütüphane Teslim Formu
5.  Anabilim Dalı Teslim Formu
6.  Tez ve Seminer Konusu Formu
7.  Tez Veri Giriş Formu (T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi https://tez.yok.gov.tr) 2 Adet
8.  Yüksek Lisans / Doktora Tezi Onay Sayfası (Mavi kalem ile imzaları tamamlanmış olarak)
9.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
10. 3 Adet Ciltlenmiş Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) Tezi (Karton Kapaklı)
11. 1 Adet CD  veya elektronik ortamda tezin teslimi yapılacaktır.
      1 CD’ de  PDF ve Word olarak tezin tamamı (islak imzalı sayfalar cd’de  ilgili kısımlara yükletilecektir)
a. PDF ve WORD olarak Özet ve Abstract  
b. Tezden bağımsız ekler varsa rar dosyası halinde sıkıştırılmış şekilde
c. CD aşağıdaki bilgileri içeren etiketle teslim edilecektir.
d. Yazar
e.Yüksek Öğretim Kurumu
f. Enstitü ve Anabilim Dalı
g. Tez Başlığı
ğ. CD’ye yazılan tezlerin referans numarasıyla isimlendirilmesi gerekmektedir.(Tez Veri Giriş Formunda belirtilen referans numarası yazılacaktır.)
 
Not: Mezuniyet aşamasında olan öğrencilerimizin web sayfamızdan "Tez ve Proje Hakkında" linkini incelemeleri önemle rica olunur.