İLİŞİK KESME (MEZUNİYET)
MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ BELGELER VE İŞLEMLER

1. MEZUNİYET BİLGİ FORMU

2. İLİŞİK KESME FORMU

3. TEZ VERİ GİRİŞ FORMU 2 ADET(T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi) (Tezli Programlar İçin)
 
4. Tez ve Proje Onay Sayfası (Tezin 2. sayfası - tüm hocalara aynı mavi kalem ile imzalatılmış olarak.)


6. Tez Yazım Kontrol Listesi - Danışman İmzalı

7. Tez ve Seminer Konusu Formu (Form 24)

8. İntihal Tespit Formu (Tezli Programlar İçin Form 27)

9. 3 Adet Ciltlenmiş Lisansüstü (Yüksek Lisans-Doktora) Tezi (Enstitü Tarafından Belirlenen Format Dikkate Alınacaktır.)

10. Lisansüstü (Yüksek Lisans-Doktora) Tez'in CD-ROM olarak kopyası (2 Adet CD)

- CD içeriği : 1. Cd :Tezin Tamamı imzalı kısımlar taranmış olarak (PDF formatında),
                 2. Cd Özet ve Abstract (PDF ve Word formatında)

- CD, CD zarfı içerisinde ve aşağıdaki bilgileri içeren etiketle teslim edilecektir.

- Yazar

- Yüksek Öğretim Kurumu

- Enstitü ve Anabilim Dalı

- Tez Başlığı ve Tez Veri Giriş Formunda belirtilen referans numarası yazılacaktır.

11. Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi

Not: Mezuniyet aşamasında olan öğrencilerimiz web sayfamızdan "Tez ve Proje Hakkında" linkini incelemeleri önemle rica olunur.