İLİŞİK KESME (MEZUNİYET)
MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ BELGELER VE İŞLEMLER

Önemli: Öğrencilerimizin teslim edecekleri tüm form ve belgeleri bilgisayar ortamında doldurmaları zorunludur.

1. MEZUNİYET BİLGİ FORMU (Form 10)

2. İLİŞİK KESME FORMU (Form 9)

3. KÜTÜPHANE TESLİM FORMU (FORM 38)

4. ANABİLİM DALI TESLİM FORMU (FORM 37)


5. TEZ VERİ GİRİŞ FORMU 2 ADET(T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi) (Tezli Programlar İçin)
 


8. Tez Yazım Kontrol Listesi - Danışman İmzalı (Form 22)

9. Tez ve Seminer Konusu Formu (Form 23)

10. Enstitü İntihal Tespit Formu (Tezli Programlar İçin Form 29)


11. 3 Adet Ciltlenmiş Lisansüstü (Yüksek Lisans-Doktora) Tezi (Enstitü Tarafından Belirlenen Format Dikkate Alınacaktır.)

12. Lisansüstü (Yüksek Lisans-Doktora) Tez'in CD-ROM olarak kopyası (1 Adet CD)

- CD içeriği : Tezin Tamamı imzalı kısımlar taranmış olarak (PDF formatında),
                      Cd Özet ve Abstract (PDF ve Word formatında)

- CD, CD zarfı içerisinde ve aşağıdaki bilgileri içeren etiketle teslim edilecektir.

- Yazar

- Yüksek Öğretim Kurumu

- Enstitü ve Anabilim Dalı

- Tez Başlığı ve Tez Veri Giriş Formunda belirtilen referans numarası yazılacaktır.

11. Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi


Not: Mezuniyet aşamasında olan öğrencilerimiz web sayfamızdan "Tez ve Proje Hakkında" linkini incelemeleri önemle rica olunur.