Tez ve Proje Hakkında
Tez Yazımı Hakkında
Yüksek Lisans (Tezli) Tez Yazımı Hakkında
*Öğencilerimiz, (Tezli) Yüksek Lisans Tezlerini hazırlarken Örnek Tezden sadece şekil ve sıralama yönünden faydalanmalarını gerekmektedir. Tezlerini ise Tez Yazım Klavuzuna göre hazırlamaları zorunludur.

Doktora Tez Yazımı Hakkında
*Öğencilerimiz, Doktora Tezlerini hazırlarken Örnek Tezden sadece şekil ve sıralama yönünden faydalanmalarını gerekmektedir. Tezlerini ise Tez Yazım Klavuzuna göre hazırlamaları zorunludur.

Uzaktan Eğitim Proje  Raporu Teslimi Hakkında