MENÜ
Vizyonumuz
Toplumsal sorunların çözümüne bilimsel çalışmalarla yön verebilecek bir enstitü olmak

Misyonumuz
İnsani değerlere saygılı, bilgiyi etkin kullanabilen, araştırmacı ve girişimci bireyler yetiştirmek

TEMEL DEĞERLER

 • Atatürk ilkelerine bağlı olmak,
 • Evrensel hukuk ilkelerine ve yasal düzenlemelere uymak,
 • Bilimin evrenselliğine inanmak,
 • Yenilikçi olmak,
 • Katılımcı ve paylaşımcı olmak,
 • Kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,
 • Herkesi dil, din, ırk, milliyet ve düşünce farklılığı gözetmeksizin sevmek ve saygılı olmak,
 • Çağdaş, kalıcı ve özgün araştırmalar yapmak,
 • Mükemmelliği sürekli yakalamaya çalışmak,
 • Zamanın kıymetini bilmek,
 • Mesleğini sevmek,
 • Bireye ve çevreye saygılı olmak,
 • Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı göstermek,
 • Öğretimde ve bilgiyi aramada, üretmede, yaymada ve uygulamada mükemmel olmak,

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü'nün temel değerleri arasında yer alır.