Misyon - Vizyon
Vizyonumuz
Toplumsal sorunların çözümüne bilimsel çalışmalarla yön verebilecek bir enstitü olmak

Misyonumuz
İnsani değerlere saygılı, bilgiyi etkin kullanabilen, araştırmacı ve girişimci bireyler yetiştirmek


TEMEL DEĞERLER
Atatürk ilkelerine bağlı olmak,
Evrensel hukuk ilkelerine ve yasal düzenlemelere uymak,
Bilimin evrenselliğine inanmak, Yenilikçi olmak,
Katılımcı ve paylaşımcı olmak,
Kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,
Herkesi dil, din, ırk, milliyet ve düşünce farklılığı gözetmeksizin sevmek ve saygılı olmak,
Çağdaş, kalıcı ve özgün araştırmalar yapmak, Mükemmelliği sürekli yakalamaya çalışmak,
Zamanın kıymetini bilmek,
Mesleğini sevmek,
Bireye ve çevreye saygılı olmak,
Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı göstermek,
Öğretimde ve bilgiyi aramada, üretmede, yaymada ve uygulamada mükemmel olmak,
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü'nün temel değerleri arasında yer alır.