TEZ YAZIM KILAVUZU ve ŞABLONU

                                       

TÜRKÇE TEZLER;
                


THESIS IN ENGLISH;
                

 
*Öğencilerimiz, (Tezli) Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerini hazırlarken  Tez Hazırlama Şablonundan yararlanmaları gerekmektedir.


  •  
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerimiz 10 Ders + Dönem Projesini Başarı ile tamamladıktan sonra  Proje Raporu Değerlendirme Formu ve 1 adet Nufus Cüzdan fotokopisi ile Mezuniyet İşlemlerini başlatacaklardır.
Enstitümüze Tezsiz Uzaktan Eğitim programlarda Kitap ve cd teslimi kaldırılmıştır.
Yol haritası için tıklayınız.
*Proje Raporu Değerlendirme Formu (Tezsiz) 
(
Project Report Evaluation Form (without thesis)
*Enstitü İntihal Tespit Formu 
(Institute Plagiarism Detection Form)

*Danışman İntihal Tespit Formu 
(Supervisor's Plagiarism Detection Form)

*İlişik Kesme Formu 
(Dischagre Form)

*Tez ve Seminer Konusu Formu 
(Thesis and Seminar Subject Form)

*Savunma Öncesi Tez Yazım / Kontrol Listesi (Savunma Sınavından Önce) Formu 
(Pre-Defense Thesis Writing / Checklist (Before the Defense Exam) Form)

*Tez Onay Formu Doktora/Yüksek Lisans Türkçe-İngilizce (Tezli) 
(Thesis Approval Form PhD / Master Turkish-English (with Thesis)

*Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tez Teslim Formu  
(Library and Documentation Department Thesis Submission Form)

*Anabilim Dalı Başkanlığı Tez Teslim Formu 
(Department Thesis Submission Form)

*Spiralli Tez Teslim Formu 
(
Spiral thesis submission form)