TEZ YAZIM KILAVUZU ve ŞABLONU

                                       

TÜRKÇE TEZLER;
                


THESIS IN ENGLISH;
                

 
*Öğencilerimiz, (Tezli) Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerini hazırlarken  Tez Hazırlama Şablonundan yararlanmaları gerekmektedir.

  •  
  • Bilgilendirme;
10 Ders + Dönem Projesini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, danışman hocaları ile iletişime geçip Anabilim Dalı üzerinden Proje Raporu Değerlendirme Formunu tarafımıza üst yazı ile gönderecek olup mezuniyet işlemlerini başlatacaklardır.
Proje Raporu Değerlendirme Formu Enstitümüze ulaşan öğrencilerimizin Mezuniyet işlemleri Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yapılacaktır.

Enstitümüze  Uzaktan Eğitim (Tezsiz) programlarda Kitap ve cd teslimi kaldırılmıştır.
Yol haritası için tıklayınız.

Savunma Sınavı Tarihi Belirlerken Gerekli Formlar

*Tez Juri Öneri Formu


*Danışman İntihal Tespit Formu  (Supervisor's Plagiarism Detection Form)

*Savunma Öncesi Tez Yazım / Kontrol Listesi Formu  (Pre-Defense Thesis Writing / Checklist (Before the Defense Exam) Form)

*Spiralli Tez Teslim Formu  (Spiral thesis submission form)


Tez Savunma Sınavı Esnasında Gerekli Formlar

*Yüksek Lisans Onay Formu (Türkçe ve İngilizce Tezler İçin) 5 Adet 
(Thesis Approval Form Master Turkish-English (with Thesis)


*Doktora Onay Formu (Türkçe ve İngilizce Tezler İçin) 5 Adet 
(Thesis Approval Form PhD  Turkish-English (with Thesis)


*Lisansüstü (Yüksek Lisans / Doktora) Tez Sınavı Tutanak Formu (1 Adet)

*Lisansüstü (Yüksek Lisans / Doktora) Tez Değerlendirme Formu (Jürideki öğretim üyesi adedince)


Tez Teslimi Esnasında Gerekli Formlar (Mezuniyet)

*Enstitü İntihal Tespit Formu  (Institute Plagiarism Detection Form)

*İlişik Kesme Formu  (Dischagre Form)

*Tez ve Seminer Konusu Formu  (Thesis and Seminar Subject Form)

*Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tez Teslim Formu   (Library and Documentation Department Thesis Submission Form)

*Anabilim Dalı Başkanlığı Tez Teslim Formu  (Department Thesis Submission Form)


*Tez Veri Giriş Formu (Tez Merkezi https://tez.yok.gov.tr) 1 Adet  (Type Data Entry Form (Thesis Center https://tez.yok.gov.tr) 1 copies

*Nufus Cüzdan Fotokopisi (ID copy)

*1 Adet Cd  Ortamında Tez (A CD or thesis in Digital format)