TEZ YAZIM KILAVUZU ve ŞABLONU

                                       

TÜRKÇE TEZLER;
                


THESIS IN ENGLISH;
                

 
*Öğencilerimiz, (Tezli) Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerini hazırlarken  Tez Hazırlama Şablonundan yararlanmaları gerekmektedir.

  •  
  • Bilgilendirme;
10 Ders + Dönem Projesini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, danışman hocaları ile iletişime geçip Anabilim Dalı üzerinden Proje Raporu Değerlendirme Formunu tarafımıza üst yazı ile gönderecek olup mezuniyet işlemlerini başlatacaklardır.
Proje Raporu Değerlendirme Formu Enstitümüze ulaşan öğrencilerimizin Mezuniyet işlemleri Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yapılacaktır.

Enstitümüze  Uzaktan Eğitim (Tezsiz) programlarda Kitap ve cd teslimi kaldırılmıştır.
Yol haritası için tıklayınız.
*Proje Raporu Değerlendirme Formu (Tezsiz) 
(
Project Report Evaluation Form (without thesis)
*Enstitü İntihal Tespit Formu 
(Institute Plagiarism Detection Form)

*Danışman İntihal Tespit Formu 
(Supervisor's Plagiarism Detection Form)

*İlişik Kesme Formu 
(Dischagre Form)

*Tez ve Seminer Konusu Formu 
(Thesis and Seminar Subject Form)

*Savunma Öncesi Tez Yazım / Kontrol Listesi (Savunma Sınavından Önce) Formu 
(Pre-Defense Thesis Writing / Checklist (Before the Defense Exam) Form)

*Tez Onay Formu Doktora/Yüksek Lisans Türkçe-İngilizce (Tezli) 
(Thesis Approval Form PhD / Master Turkish-English (with Thesis)

*Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tez Teslim Formu  
(Library and Documentation Department Thesis Submission Form)

*Anabilim Dalı Başkanlığı Tez Teslim Formu 
(Department Thesis Submission Form)

*Spiralli Tez Teslim Formu 
(
Spiral thesis submission form)