TEZ YAZIM KILAVUZU ve ŞABLONU

                                       

TÜRKÇE TEZLER;
                


THESIS IN ENGLISH;
                

 
*Öğencilerimiz, (Tezli) Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerini hazırlarken  Tez Hazırlama Şablonundan yararlanmaları gerekmektedir.


  •  
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerimiz 10 Ders + Dönem Projesini Başarı ile tamamladıktan sonra  Proje Raporu Değerlendirme Formu ve 1 adet Nufus Cüzdan fotokopisi ile Mezuniyet İşlemlerini başlatacaklardır.
Enstitümüze Tezsiz Uzaktan Eğitim programlarda Kitap ve cd teslimi kaldırılmıştır.
Yol haritası için tıklayınız.
-Proje Raporu Değerlendirme Formu (Tezsiz) (Project Report Evaluation Form (without thesis)
-Enstitü İntihal Tespit Formu  (Institute Plagiarism Detection Form)
-Danışman İntihal Tespit Formu (Supervisor's Plagiarism Detection Form)
-İlişik Kesme Formu (Dischagre Form)
-Tez ve Seminer Konusu Formu (Thesis and Seminar Subject Form)
-Savunma Öncesi Tez Yazım / Kontrol Listesi (Savunma Sınavından Önce) Formu (Pre-Defense Thesis Writing / Checklist (Before the Defense Exam) Form)
-Tez Onay Formu Doktora/Yüksek Lisans Türkçe-İngilizce (Tezli) (Thesis Approval Form PhD / Master Turkish-English (with Thesis)
-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tez Teslim Formu  (Library and Documentation Department Thesis Submission Form)
-Anabilim Dalı Başkanlığı Tez Teslim Formu (Department Thesis Submission Form)
-Spiralli Tez Teslim Formu (
Spiral thesis submission form)