Hakkımızda
     İnsani değerlere saygılı bilgiyi etkin kullanabilen, araştırmacı ve girişimci bireyler yetiştirmek misyonunu yüklenmiş olan Enstitümüz 2007 yılında kurulan üniversitemize bağlı olarak kurulmuştur.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIMIZ

Yüksek Lisans Programlarımız
 • Tarih Anabilim Dalı
 • İşletme Anabilim Dalı
 • İşletme Anabilim Dalı (Bülent Ecevit Üniversitesi İle Ortak)
 • Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
 • Sosyoloji Anabilim Dalı (Sakarya Üniversitesi İle Ortak)
 • Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Sakarya Üniversitesi İle Ortak)
 • İktisat Anabilim Dalı (Bülent Ecevit Üniversitesi İle Ortak)
 • İktisat Anabilim Dalı
 • Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (Sakarya Üniversitesi İle Ortak)
 • Coğrafya Anabilim Dalı
 • Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Sakarya Üniversitesi İle Ortak)
 • Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 • Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
 • Uluslar Arası Politik Ekonomi Anabilim Dalı
 • Aktüerya ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı
 • Sanat Tarihi Anabilim Dalı
 • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Bilim Dalı

Doktora Programlarımız
 • İşletme Anabilim Dalı Doktora Programı
 • Coğrafya Anabilim Dalı Doktora Programı
 • Tarih Anabilim Dalı Doktora Programı
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Programı

Uzaktan Eğitim Tezsiz Programlarımız
 • İşletme Uzaktan Eğitim
 • Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim
 • Girişimcilik Uzaktan Eğitim
 • Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Uzaktan Eğitim

YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLARIMIZ
*Üst makamlardan gelen kararların uygulanmasını sağlamak
*Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak
*Enstitü birimlerinin etkin, etkili, iş birliği ve uyum içerisinde çalışmalarını sağlamak
*Üst yönetimin uygun gördüğü dönemler itibari ile Enstitü faaliyetleri ve hedefleri hakkında rapor vermek
*Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte üst yönetime bildirmek
*Enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi üst yönetime sunmak
*Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak

POLİTİKA ve ÖNCELİKLERİMİZ
*Kaliteli eğitim hizmeti vermek
*Lisansüstü programları yaygınlaştırmak
*Lisansüstü Uzaktan Eğitim Programlarını yaygınlaştırmak
*Bilimsel kaynaklara ulaşımı kolaylaştırmak
*Yardımcı ders aracı sayısını artırmak

PROTOKOLLERİMİZ
*Libya Büyük Elçiliği ile yapılan Protokol kapsamında Enstitümüz Libya Uyruklu Devlet burslu öğrenci alımı yapılmaktadır
 
-Uzaktan Eğitim Programları Kapsamında %50 indirim ile yapılan protokollerimiz,
*Karabük İli Milli Eğitim Müdürlüğü
*Karabük İli Kredi Yurtlar Kurumu
*Bem Bir-Sen Sendikası
*Sağlık-Sen Sendikası
*Büro Memur-Sen Sendikası
*Karabük Üniversitesi personeli
-YÖK Tarafından Yapılan Protokollerimiz
*Türk Silahlı Kuvvetleri askeri personeli