Hakkımızda
     İnsani değerlere saygılı bilgiyi etkin kullanabilen, araştırmacı ve girişimci bireyler yetiştirmek misyonunu yüklenmiş olan Enstitümüz 2007 yılında kurulan üniversitemize bağlı olarak kurulmuştur.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIMIZ

Yüksek Lisans Programlarımız
 • Tarih Anabilim Dalı
 • İşletme Anabilim Dalı
 • İşletme Anabilim Dalı (Bülent Ecevit Üniversitesi İle Ortak)
 • Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
 • Sosyoloji Anabilim Dalı (Sakarya Üniversitesi İle Ortak)
 • Sosyoloji Anabilim Dalı
 • Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Sakarya Üniversitesi İle Ortak)
 • Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 • İktisat Anabilim Dalı (Bülent Ecevit Üniversitesi İle Ortak)
 • İktisat Anabilim Dalı
 • Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (Sakarya Üniversitesi İle Ortak)
 • Coğrafya Anabilim Dalı
 • Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Sakarya Üniversitesi İle Ortak)
 • Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 • Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
 • Uluslar Arası Politik Ekonomi Anabilim Dalı
 • Aktüerya ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı
 • Sanat Tarihi Anabilim Dalı
 • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Bilim Dalı
 • Girişimcilik Anabilim Dalı
 • Bölge Çalışmaları Anabilim Dalı
 • Disiplinler Arası Etik Değerler Anabilim Dalı
 • Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
 • Bankacılık ve Finans ABD Finans ve Katılım Bankacılığı Anabilim Dalı
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı
 • Disiplinlerarası Kültürel Miras ve Miras Alan Yönetimi Anabilim Dalı

Doktora Programlarımız
 • İşletme Anabilim Dalı Doktora Programı
 • Coğrafya Anabilim Dalı Doktora Programı
 • Tarih Anabilim Dalı Doktora Programı
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Programı
 • Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı
 • İktisat Anabilim Dalı Doktora Programı

Bütünleşik Doktora Programlarımız
 • İşletme Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı
 • Coğrafya Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı
 • Tarih Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı
 • Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı
 • İktisat Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımız 
 • Eğitim Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans (Aktif)

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programlarımız
 • İşletme Uzaktan Eğitim (Aktif)
 • Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim (Aktif)
 • Girişimcilik Uzaktan Eğitim (Aktif)
 • Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim (Aktif)
 • Tarih Uzaktan Eğitim (Pasif)
YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLARIMIZ
*Üst makamlardan gelen kararların uygulanmasını sağlamak
*Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak
*Enstitü birimlerinin etkin, etkili, iş birliği ve uyum içerisinde çalışmalarını sağlamak
*Üst yönetimin uygun gördüğü dönemler itibari ile Enstitü faaliyetleri ve hedefleri hakkında rapor vermek
*Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte üst yönetime bildirmek
*Enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi üst yönetime sunmak
*Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak

POLİTİKA ve ÖNCELİKLERİMİZ
*Kaliteli eğitim hizmeti vermek
*Lisansüstü programları yaygınlaştırmak
*Lisansüstü Uzaktan Eğitim Programlarını yaygınlaştırmak
*Bilimsel kaynaklara ulaşımı kolaylaştırmak
*Yardımcı ders aracı sayısını artırmak

PROTOKOLLERİMİZ
*Libya Büyük Elçiliği ile yapılan Protokol kapsamında Enstitümüz Libya Uyruklu Devlet burslu öğrenci alımı yapılmaktadır
 
-Uzaktan Eğitim Programları Kapsamında %50 indirim ile yapılan protokollerimiz,
— Kredi Yurtlar Kurumu (Karabük İl ve İlçelerinde Görev Yapıyor Olmak)
— Milli Eğitim Müdürlüğü (Karabük İl ve İlçelerinde Görev Yapıyor Olmak)
— Türk Eğitim-Sen (Karabük Şubesi-Karabük İl Kapsamında)
— Büro Memur-Sen (Türkiye Geneli), — Bem- Bir Sen (Türkiye Geneli)
— Sağlık  Sen (Türkiye Geneli), — Anadolu Sağlık  Sen (Türkiye Geneli)
— Savdes- Sen (Türkiye Geneli)
— Karabük Üniversitesi Personeli 
 
-YÖK Tarafından Yapılan Protokollerimiz
*Türk Silahlı Kuvvetleri askeri personeli (Uzaktan Eğitim Programlarına sıralamaya girmeden kayıt yaptırma hakkından yararlanmaktadırlar)
*Şehit/Gazi Eş ve Çocukları ve Gaziler (Uzaktan Eğitim Programlarımızdan ücretsiz yararlanmaktadırlar)