Lisansüstü Akış Şemaları

YÜKSEK LISANS VE DOKTORA ÖĞRENCILERI AKIŞ ŞEMALARI

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin dönemlerine ve durumlarına göre iş akış şemaları aşağıda verilmiştir.
Yüksek Lisans Akış Şeması

Doktora Akış Şeması