Anket çalışması İzni
 
Anket Çalışması İçin Hazırlanacak Formlar

1-Anket Çalışması
2-Danışman Görüşü
3-Öğretim Üyesi Görüşü 1
4-Öğretim Üyesi Görüşü 2

Not: Bu Formlar öğrenci tarafından eksiksiz hazırlanacak olup, Enstitümüze Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kuruluna yazılmak üzere teslim edilecektir.

*Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kuru kararı sonuçlanan anket çalışmaları ilgili birim veya kişilerden izin alınmak üzere Enstitü tarafından Genel Sekreterliğe üst yazı ile bildirilecektir. Raporlarında eksiklik olan ve anket yapılacak kurumları ayrıntılı olarak belirtmeyen öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeyecektir.

*Gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından öğrenci Anket çalışmasına başlayabilir.