Anket çalışması İzni
Danışman Öğretim üyelerimiz: 
*Öğrencilerinin Anket çalışmalarını yapabilmeleri için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna EBYS üzerinden üst yazı yazarak başvuru dosyası ile 1 adet CD yi  Etik Kurul Sekreterliğine elden teslim edeceklerdir. 

*Belgelerde tüm istenen bilgiler eksiksiz ve tam olarak doldurulması gerekmektedir.  Ayrıntılı olmayan ve eksik doldurulan formlar işleme alınmamaktadır.

Gerekli Belgeler ve ilgili web sayfası için tıklayınız

1-Başvuru Dilekçesi
2-Başvuru Formu ( Çalışmaya katılan tüm araştırmacılar tarafından imzalı olacak.)
3-Çalışmada yer alacak tüm araştırmacıların güncel özgeçmişleri
4- Onam Formu
5-Araştırma Bütçe Formu


NotBaşvuruların en geç toplantı tarihinden bir önceki hafta Cuma saat 23.59’ a kadar elektronik sistem girişi üzerinden yapılması gerekmekte olup  takip eden iş gününde mesai saati bitimine kadar ıslak imzalı belgelerin Kurul Sekreteryasına teslim edilmesi gerekmektedir. Belgeler ıslak imzalı olarak teslim edilmediği takdirde başvurular kabul edilmeyecektir.


Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
İletişim

Adres : Karabük Üniversitesi Demirçelik Kampüsü Fen Fakültesi Binası 4.Kat Tıp Fakültesi Dekanlık 
Eposta : tip@karabuk.edu.tr 
Tel : 0 (370) 433 05 90 
Fax : 0 (370) 433 05 97
İlgili Memur: İrfan SENCAR