Anket çalışması İzni
*Öğrencilerimizin Anket çalışmalarını yapabilmeleri için aşağıdaki belgeleri hazırlayarak Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

*Belgelerde tüm istenen bilgiler eksiksiz ve tam olarak doldurulması gerekmektedir.Anket yapılacak yer, kurum ,kuruluş adları detaylı şekilde belirtilmelidir. Ayrıntılı olmayan ve eksik doldurulan formlar işleme alınmamaktadır.

Gerekli Belgeler;

1-Danışman Raporu için Tıklayınız
2-Öğretim Görevlisi Raporu 1 için Tıklayınız
3-Öğretim Görevlisi Raporu 2 için Tıklayınız
4-Anket Çalışması