MENÜ
*Öğrencilerimizin Anket çalışmalarını yapabilmeleri için aşağıdaki belgeleri hazırlayarak Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerekli Belgeler;

1-Danışman Raporu için Tıklayınız
2-Öğretim Görevlisi Raporu 1 için Tıklayınız
3-Öğretim Görevlisi Raporu 2 için Tıklayınız
4-Anket Çalışması