Mezun Bilgilerimiz
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET BİLGİLERİ
 

*Tezli Yüksek Lisans Programları Mezun Sayımız
 
337
*Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Mezun Sayımız
 
246
*Doktora Programları Mezun Sayımız
 
16
*Toplam Mezun Sayımız
 
599