Mezun Bilgilerimiz
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET BİLGİLERİ
 

*Tezli Yüksek Lisans Programları Mezun Sayımız
 
244
*Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Mezun Sayımız
 
161
*Doktora Programları Mezun Sayımız
 
9
*Toplam Mezun Sayımız
 
405