Mezun Bilgilerimiz
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET BİLGİLERİ
 

*Tezli Yüksek Lisans Programları Mezun Sayımız
 
533
*Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Mezun Sayımız
 
430
*Doktora Programları Mezun Sayımız
 
37
*Toplam Mezun Sayımız
 
1000