Mezun Bilgilerimiz
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET BİLGİLERİ
 

*Tezli Yüksek Lisans Programları Mezun Sayımız
 
270
*Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Mezun Sayımız
 
187
*Doktora Programları Mezun Sayımız
 
14
*Toplam Mezun Sayımız
 
471