Mezun Bilgilerimiz
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET BİLGİLERİ
 

*Tezli Yüksek Lisans Programları Mezun Sayımız 244
*Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Mezun Sayımız 161
*Doktora Programları Mezun Sayımız 9
*Toplam Mezun Sayımız 405