Mezun Bilgilerimiz
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET BİLGİLERİ
 

*Tezli Yüksek Lisans Programları Mezun Sayımız
 
350
*Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Mezun Sayımız
 
334
*Doktora Programları Mezun Sayımız
 
19
*Toplam Mezun Sayımız
 
703