Mezun Bilgilerimiz
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET BİLGİLERİ
 

*Tezli Yüksek Lisans Programları Mezun Sayımız
 
318
*Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Mezun Sayımız
 
242
*Doktora Programları Mezun Sayımız
 
14
*Toplam Mezun Sayımız
 
574