Tezsiz Y.L Programları yeni
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 Bilgilendirme:

Aktif Program Sayısı  : 4

Toplam U.E Öğrenci Sayısı : 389

U.E Mezun Öğrenci Sayısı : 142

Dönemlik Ücret          : 1.500 TL 
                                                 
Toplam 3 Dönemlik Ücret: 4.500 TL

Aktif Programlarımız :

1-İşletme U.E Programı

2-Girişimcilik U.E Programı

3-Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği U.E Programı 

4-Kamu Yönetimi U.E Programı

 

Başvuru Hakkında : Akademik Takvimde Belirlenen tarihler arasında ilgili enstitü web sayfasından online olarak yapılmaktadır.
 
Değerlendirme ve Öğrenci Kabulu : Programa Başvuru için Lisans muzunu olmak yeterlidir.Sıralama, adayların lisans mezuniyet not ortalamalarına göre yapılacaktır.

Askerlik İşlemleri : Kayıt tarihi itibarı ile yapılmaktadır.

-Öğrencilerimiz kayıt yaptırmaya hak kazandıklarında, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında dönem ücretlerini öğrenci numaraları üzerinden  T.C Ziraat Bankasına yatıracaklar ve ders seçimi yapabileceklerdir.

-Detaylı Bilgi İçin Açıklama Kısmını Okuyunuz.

 
AÇIKLAMA
 
     Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.  Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
 
 
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 
Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.
 
Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
 
Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
 
Detaylı bilgi için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin özellikle 11,12,13,14 maddelerine bakılabilir.