Tezsiz Y.L Programları yeni
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
UZAKTAN EĞİTİM (TEZSİZ) PROGRAMLARI

Aktif Proğram Sayısı 5
Toplam Uzaktan Eğitim Öğrenci Sayısı 370
U.E Mezun Edilen Öğrenci Sayısı 430
Dönemlik Ücret 2.250TL *2 Taksit
Toplam Ücret 4.500 TL

AKTİF UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ
*İşletme Uzaktan Eğitim Programı
*Girişimcilik Uzaktan Eğitim Programı
*Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim Programı
*Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim Programı

 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARIMIZ
*Eğitim Biilmleri ABD Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans 
BİLGİLENDİRME
 
Başvuru Hakkında : Akademik Takvimde Belirlenen tarihler arasında ilgili enstitü web sayfasından online olarak yapılmaktadır.
 
Değerlendirme ve Öğrenci Kabulu : Programa Başvuru için Lisans muzunu olmak yeterlidir.Sıralama, adayların lisans mezuniyet not ortalamalarına göre yapılacaktır.
 
Sınavlar ve Dersler : Uzaktan Eğitim Programlarında ders ve vizeler online olarak uzaktan yapılmaktadır.Final Sınavları online olarak yapılmamaktadır.
 
Askerlik İşlemleri : Kayıt tarihi itibarı ile Enstitü tarafından yapılmaktadır.

-Öğrencilerimiz kayıt yaptırmaya hak kazandıklarında, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında dönem ücretlerini öğrenci numaraları üzerinden  T.C Ziraat Bankasına yatıracaklar ve ders seçimi yapabileceklerdir.

-Detaylı Bilgi İçin Açıklama Kısmını Okuyunuz.

 
AÇIKLAMA
 
     Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.  Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
 
 
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 
Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.
 
Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
 
Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
 
Detaylı bilgi için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin özellikle 11,12,13,14 maddelerine bakılabilir.