Kesin Kayıt Esnasında İstenen Belgeler
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

-Tezli Yüksek Lisans İlan Metni İçin Tıklayınız.
-Tezsiz Yüksek Lisans İlan Metni İçin Tıklayınız.
-Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımı İlan Metni Tıklayınız.

*Tezli Yüksek Lisans Proğramları Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler tıklayınız. (Yüksek Lisans/Doktora/Yabancı Uyruklu Öğrenci Adayları İçin)

*Uzaktan Eğitim (Tezsiz) Proğramları Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler tıklayınız.

Süreç Tarih
Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının İlanı 04.07.2017 Saat:13:00
Yazılı Sınav Sonuçlarının İlanı 05.07.2017 Saat: 12:00
Giriş Sınav Sonuçlarının İlanı (Kesin Kayıt için Hak Kazananlar) 07.07.2017 Saat :17:30
Öğrenci Numaralarının İlanı 07.07.2017
Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtların Yapılması
(Kayıt İşlemleri mesai saatleri içinde yapılmaktadır.)
05.09.2017 Salı ile 07.09.2017 Perşembe Saat:17:00’e kadar.
 
Uzaktan Eğitim Yedek Öğrenci Listelerinin İlanı 07.09.2017 Saat :17:30
Uzaktan Eğitim Yedek Öğrenci Kayıtlarının Yapılması 08.09.2017
Saat :17:00’a kadar
Ders Alma Haftası 05.09.2017-08.09.2017
Saat :17:00’a kadar