Uzaktan Eğitim Mezuniyet İşlemleri Hk.!!
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerimizin Dikkatine!!

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerimiz 10 Ders + Dönem Projesini Başarı ile tamamladıktan sonra Proje Raporu Değerlendirme Formu ile Mezuniyet İşlemlerini başlatacaklardır. 

Enstitümüze Tezsiz Uzaktan Eğitim programlarda Kitap ve cd teslimi kaldırılmıştır.

Gerekli Formu: http://sbe.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=S&id=2215&BA=index.aspx adresinden temin edebilirsiniz.
 
Proje Değerlendirme Formu (Önemli): Bu form dönem projesi notunun sisteme girilmesinin ardından ilgili danışman/öğrenci tarafından 5 iş günü içerisinde Anabilim Dalı aracılığı ile Enstitü Müdürlüğüne gönderilecektir.Öğrencilerimizin danışmanları ile iletişimde olmaları ve süreci takip etmeleri önemle rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde Proje Değerlendirme Formu Enstitüye ulaşmayan öğrenciler için ilgili yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.
 
“Proje Değerlendirme Formu” Enstitüye ulaşan öğrencilerimizin mezuniyet işlemleri başlıyacaktır.