Öğrenci Temsilcilikleri Hakkında
Önemli Bilgilendirme;Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18.10.2018 tarih ve 79433 sayılı yazısına istinaden Öğrenci temsilcilikleri seçimi ertelenmiştir. Süreçle alakalı duyurular web sayfamızdan ilan edilecektir.


Enstitümüz tarafından Anabilim Dallarında yapılacak olan 2018-2019  Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerin Aday Başvuru formunu doldurarak öğrenci transkript belgeleriyle 16-17 Ekim tarihlerinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir;

1. İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olmak,
2. Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmamak,
3. Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak,
4. Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olmak,
5. Genel akademik not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması,
6. Kayıtlı bulunduğu yükseköğretim kurumundaki normal öğrencilik süresini aşmamış olması.


Aday başvuru formu için Tıklayınız..!

Seçim takvimi için Tıklayınız..!